O nás

HISTORICKÉ ZAČÁTKY

Kroměřížské judo se začalo vyvíjet v polovině 60.let, kdy skupina nadšenců založila v roce 1956 první kroužek. Hlavní náplní však bylo především cvičení sebeobranných dovedností. Koncem 60.let získává judo popularitu v celé ČSSR, což se projevilo i v Kroměříži založením registrovaného sportovního klubu při TJ Slavia. Hlavními osobnostmi úvodní etapy kroměřížského juda byli pánové Jordán, Dr.Žáček a Pala. Po nelehkých začátcích se dostavují první povzbudivé výsledky na regionální úrovni. Úspěchy na celorepublikových soutěžích přichází později až po roce 1964, kdy se prosazuje především ženské judo, zde je nutné vzpomenout jména Martínková, Sáhová-Syptáková, Šestáková, Paličková a další. Do popředí se začínají prosazovat i dorostenci.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ GENERACE

Koncem 70.let se začínají kroměřížští judisté výrazně prosazovat i na mezinárodní úrovni. Je jen škoda, že tehdejší generaci závodníků Loučkovi, Pavlínkovi, Sáhovi, Thořovi a dalším nebylo umožněno vzhledem k politické situaci zápasit mimo státy socialistického bloku, kde především v Polsku, Bulharsku a NDR získávali hodnotná vítězství.
Historickým momentem byl rok 1970, kdy se podařilo družstvu mužů pod trenérským vedením Zdeňka Ludvíka probojovat do 1. nejvyšší národní ligy, kde důstojně reprezentovalo až do roku 1978. Za tímto úspěchem stáli závodníci Sypták, Ševčík, Nesvadba, Palička, Doležal, Stančík, Šmída, Velíšek a další. Současně dochází k výrazným úspěchům i v kategorii jednotlivců, kdy se René Juga účastní výběru na XXII. Letní OH v Moskvě a Bronislav Mareček získává 2.místo na jednom z nejkvalitnějších světových turnajů Družba v Mongolsku, dále se účastní ME v Rumunsku. Dalšími výbornými judisty tohoto období jsou Thoř, Bienek, Menšík, Řihák, Bartel, Maňák, Seifert, Novák, Lajza, Ševčík, Čihánek, bratři Zbožínkovi, Doleček, Březka a z žen Šišková, Vejrostová, Rozsypalová, Bienková, Strouhalová, Kudláčková, Menšíková a Teperová.

TRÉNINGOVÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE

V první polovině 90.let pod vedení Zdeňka Ludvíka aktivně funguje tréninkové středisko mládeže, jehož členové se pravidelně prosazují na mistrovstvích ČSR a ČSSR i v zahraničí. Do trenérské činnosti se aktivně zapojují pánové Hanák, Foltýn st. a Nesvadba. Na hlavní trenérské místo nastupuje Zdeněk Menšík, jehož dorostenecké družstvo v úspěšné reprezentaci pokračuje. Prosazují se především bratrské dvojice R. a T. Foltýnovi, B. a J.Toboličovi, M. a P.Šimčákovi, R. a I.Kubíkovi, J. a B.Rozsypalovi a rovněž Herman, Zajíc, Čada a další. Především Robert Foltýn a Bronislav Tobolič dosahují až na reprezentační kimono.

PŘEKONÁNÍ KRIZE A PŘÍCHOD NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Léta 1988 až 1992 bohužel představují období hluboké krize kroměřížského juda poznamenané odchodem trenérů. Vše se odehrává na pozadí významných politických změn roku 1989. Po roce 1992 nastupuje do hlavní trenérské funkce Petr Bienek, který společně s Martinem Lajzou v následujících letech vybudovali širokou mládežnickou základnu. Bylo zahájeno i doposud neznámé cvičení s mateřskými školami. Vrací se zkušení dospělí judisté a vzniká silný oddíl, který stabilizuje svou činnost. U základů nových mezinárodních kontaktů stojí Marek Šimčák, který za podpory celého oddílu zabezpečuje účast kroměřížských judistů na tréninkových pobytech a soutěžích ve Francii, Belgii a následně i Švýcarsku. Získané závodnické i trenérské zkušenosti se postupně daří uplatňovat a i z těchto judistických velmocí se vozí medaile a poháry. V tomto mimořádně dynamickém období se začínají objevovat první názorové rozdíly na způsob řízení oddílu, dochází k rozdělení a vzniká samostatný sportovní klub SK Judo Kroměříž. Prioritou stávajícího oddílu TJ Slavia vedeným P.Bienkem byl co nejrychlejší růst členské základny spojený s maximalizací ekonomického přínosu, naproti tomu nový klub pod vedením Petra Nováka upřednostňoval postupný rozvoj a budování sportovní spolupráce se zahraničními kluby.

OBDOBÍ NOVÉHO ROZVOJE A SOUČASNOST

V roce 2002 dochází k obnovení spolupráce obou oddílů, následuje sjednocení všech judistických aktivit pod jednotný název TJ Slavia a je zvoleno nového vedení. V současné době lze s potěšením konstatovat, že členská základna oddílu juda dosahuje téměř 150 členů zahrnující zkušené funkcionáře, trenéry a především mladé sportovce, kdy těm nejmladším není ještě ani 5 let. Hlavními prioritami vedení oddílu jsou práce s mládeží, systematický růst kvalifikace vlastních trenérů a rozhodčích, popularizace juda v regionu a rozvoj zahraniční sportovní spolupráce. Trpělivá práce začíná přinášet úspěchy, nejedná se pouze o vynikající sérii finálových účastí družstva mužů na řadě mezinárodních turnajů, ale především nám velkou radost přináší naše nejmladší naděje, které se na soutěžích prosazují výrazným způsobem. Lze jen ztěží vyjmenovat, kdo a co všechno stojí za současnou rostoucí sportovní i společenskou prosperitou kroměřížského oddílu juda. Skutečností však zůstává, že obětavá práce a kladný vztah k mateřskému oddílu skupiny „skalních“ judistů formující se kolem předsedy oddílu Petra Nováka, místopředsedy Marka Šimčáka a hlavního trenéra Pavla Březky byla základem pro zahájení nové etapy kroměřížského juda. Bez příkladného nasazení a zájmu o oddíl zkušených judistů jako jsou Jiří Rozsypal, Marcel Šlechta, Jaroslav Doleček, Petr Gába, Tibor Foltýn, Bronislav Tobolič, Ivo Kubík, Roman Uherek, Bohdan Rozsypal, Boris Šimko a funkcionářů z řad rodičů by rozvoj oddílu v současné podobě nebyl myslitelný.